Değişmeyen Kosova zaferinin Murad’ları

Değişmeyen Kosova zaferinin Murad'ları
Balkan slavlarını yüzyıllar sürecek Türk hâkimiyetine sokan Kosova zaferinin Sırplarda uyandırdığı nefret hiç dinmedi. 570 Yıl önce yaşanan II. Kosova zaferi de, Miloş’un, I. Kosova  savaşında meydanı gezen Osmanlı hükümdarı Birinci Murad’ı hançerlemesinin intikamı gibiydi adeta. Tarih bile affetmemiş olmalı ki; ikinci Kosova Zaferi de, yine aynı isimle Osmanlı hükümdarlarından II.Murad’a denk geldi. Sultan II. Murad’ın önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Macar kumandanı Janos Hunyadi önderliğindeki ittifakın Kosova ovasında meydana gelen II. Kosova Savaşı, Balkanlar’daki siyasi denge açısından büyük öneme sahipti. Özellikle Varna Savaşı sonrası bölgedeki ağırlığını daha fazla hissettirmeye başlayan Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki yayılışı, Macar Krallığı’nı yakından ilgilendiriyordu. Macarların efsanevi kumandanı Janos Hunyadi ise Varna’da uğranan hezimetin intikamını almak amacıyla harekete geçerek kendisine yakın olan Tuna boylarıyla ittifak kurmaya çalıştı. Değişmeyen Kosova zaferinin Murad ları #1 II. Murad o dönem Arnavutluk’ta İskender Bey’in önderliğinde Osmanlı’ya karşı çıkartılan ayaklanmayla ilgilenmekteydi. Bunun üzerine İskender Bey ile de temas kuran Hunyadi, onunla birleşmek üzere harekete geçti. Bu arada Jan Hunyad, Albert’in küçük oğluna naib olarak Macaristan’ın bütün dizginlerini ele geçirmişti. Varna muharebesinin kahramanlığına sürdüğü lekeyi silmek için var gücü ile çalışıp kuvvet topluyordu. Değişmeyen Kosova zaferinin Murad ları #2 Hunyadi yaptığı hazırlıklar sonrasında Sırp topraklarına girdi ve Morava vadisine doğru yöneldi. Arnavutluk seferindeyken bu durumdan haberdar olan II. Murad, kuvvetlerini toplayarak Macar birliklerini karşılamak üzere Kosova ovasına doğru ilerledi. İki ordu harb etmeksizin karşılıklı olarak bir gün beklediler. Beklenen savaş 17 Ekim 1448 yılında başladı. Hunyad, Varna’daki hatalar tekrarlamayacağını düşündüğünden savası kazanacağından emin görünüyordu. Hunyad, Osmanlı ordusunun ikinci gün çekileceğini düşünüyordu. Osmanlı’nın çekildiği nerede görülmüş… Her neyse, asıl hücum ikinci günü öğleden sonra başlayıp aksama kadar devam etti. Osmanlı her zaman en iyi bildiği şeyi yaptı ve düşmanı içeri çekmek için Turan taktiğine baş vurdu. Taktik gereği Osmanlı ordusunun sağ ve sol kanatlan mücadele edemiyorlarmış gibi yavaş geri çekildiler. Böylece merkez, düşmana karşı açık ve korumasız kalıyordu. Çevrildiğini anlayan düşman, ümitsizce savaşmaya devam ediyordu. Değişmeyen Kosova zaferinin Murad ları #3 (SULTAN II. MURAD) Önden ve arkadan hücuma maruz kalan düşman, perişan olmuştu. Bununla beraber askerler, geri çekilerek siperlerine zar zor ulaşabildiler. Hunyad, komutanları ile görüşüp durum değerlendirmesi yapsa da, gece yarısı yanına aldığı bazı seçkin süvarileri ile harp meydanîni terk edip kaçtı. Onun kaçtığını bilmeyen ordusu, sabahleyin Türklerin hücumuna dayanmaya çalışırsalar da komutanlarının kaçtığını öğrenince tamamen dağıldılar. Zafer 19 Ekim 1448 günü yine Osmanlı’nın olmuştu. Değişmeyen Kosova zaferinin Murad ları #4(I. Kosova’da Sultan I. Murad’ı hançerleyen Miloş’un son hali) İkinci Kosova, Avrupa’nın, Türkleri Balkanlar’dan sürmek için yaptığı sonuncu teşebbüstü. Ve ne yazık ki, Hunyad Varna’nın intikamını alamamış olsa da, II. Murat, I. Murad’ın intikamını Kosova’dan bir kez daha almıştı.

Kaynak: blogimle.com

Bir cevap yazın